BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS »

21 February 2011

Tujuh teknik asas CoRT 1

Komponen CoRT 1 Tujuan berfikir Kaedah dan langkah Contoh tajuk perbincangan


PMI : Plus, Minus, Interesting. Baik, Buruk, Menarik. Meluaskan fikiran tentang sesuatu situasi.

Mengelakkan reaksi beremosi.

Mengembangkan idea atau cadangan. P: Senaraikan semua yang baik

M: Senaraikan semua yang buruk

I: Senaraikan semua yang menarik

Apakah keputusan atau penilaian tentang sesuatu tajuk yang dikaji? 1. Komputer menggantikan guru dalam sekolah.

2. Kereta direka supaya boleh terbang semasa jalan raya sesak.

3. Sains diajar di luar bilik darjah.

CAF disebut sebagai kaf.

Consider All Factors

Ambil kira semua factor. Meninjau semua aspek situasi dengan lengkap dan menyeluruh. Elakkan terlupa factor yang penting. Senaraikan semua faktor yang berkaitan.

Pertimbangan setiap faktor.

Apakah keputusan selepas pertimbangan sewajarnya dibuat. 1. Apakah kegiatan kokurikulum yang anda ingin ikuti?

2. Apakah hadiah yang sesuai untuk hari jadi ibu anda?

3. Semua pelajar tingakatan lima perlu mengikuti mata pelajaran Fizik, Kimia dan Biologi.

C & S disebut sebagai C dan S.

Consequence and Sequel.

Kesan dan Akibatnya. Menjangkakan apa yang akan berlaku selepas sesuatu cadangan dijalankan.

Meramalkan kesan dan akibat bagi keputusan tersebut. Apakah cadangan tersebut boleh berjaya?

Apakah risiko yang mungkin dihadapi?

Apakah kesan serta merta, jangka pendek, dan jangka panjang?

Apakah cadangan berkenaan terbaik? 1. Buku teks dihapuskan di sekolah.

2. Latihan setiap pelajar dibuat melalui hubungan komputer dengan guru.

3. Kajian tentang klon manusia harus dimulakan.

AGO disebut ‘a-go’

Aims, Goals and Objectives.

Tujuan, Matlamat dan Objektif Sentiasa menumpukan perhatian terhadap tujuan asal supaya matlamat tercapai

Elakkan perkara yang tidak berkenaan. Apakah AGO rancangan?

Adakah tindakan keluar daripada AGO?

Bagaimana pastikan AGO dapat dicapai. 1. Apakah AGO hidup anda?

2. Apakah AGO mengadakan sekolah satu sesi.

3. AGO mengajar kemahiran berfikir di sekolah sukar.

FIP disebut fip.

First, Important, Priorities.

Utama, Penting, Prioriti. Mengambil kira perkara-perkara yang penting.

Menentukan prioriti.

Elakkan perkara yang tidak patut diutamakan Apakah perkara-perkara yang penting?

Antara perkara-perkara ini, yang mana paling penting?

Apakah prioriti yang perlukan tindakan segera? 1. FIP semasa memilih pasangan hidup.

2. Apakah strategi pengajaran pembelajaran sejarah yang paling baik?

3. Apakah FIP yang harus dilaksanakan demi mencapai matlamat Wawasan 2020?

APC disebut ‘A’,’P’,’C’

Alternatives, Possibilities, Choices.

ALternatif, Kemungkinan, Pilihan. Memikirkan beberapa perkara yang serentak.

Menentukan pilihan yang terbaik.

Elakkan pemikiran sehala sahaja. Apakah cara-cara yang berlainan untuk menyelesaikan masalah ini?

Apakah baik buruk setiap cadangan tersebut?

Yang manakah cadangan yang paling terbaik? 1. Bagaimana memilih ketua kumpulan sedangkan ahli-ahli masih tidak mengenali antara satu sama lain.

2. Peperiksaan dihapuskan. Cari APC

3. Sains dan Matematik perlu diajar dengan lebih baik lagi.

OPV disebut ‘O’,’P’,’V’.

Other People’s Views.

Pandangan Orang lain. Mengambil kira pandangan orang lain sebelum membuat keputusan.

Elakkan membuat keputusan yang terlalu memfokuskan diri. Apakah idea diri akan mempengaruhi orang lain?

Bagaimana orang lain memandang idea anda?

Adakah idea anda bernas dan harus dijadikan tindakan? 1. Semua kegiatan social dihentikan selepas 9 malam.

2. Rancangan TV dari luar Negara diharamkan.

3. Gaji guru harus melebihi gaji pegawai kerajaan yang lain sebanyak 50%.

2 thoughts:

Seruling Senja said...

Bagus la korang buat blog ni...

Uncle Lee said...

Hi, love your blog template picture. Very nice.
And interesting post.
You have a pleasant weekend, and keep a song in your heart.
Lee.